Related Posts

Rarible Protocol là gì? Rarible (RARI) là gì? Sơ lược về dự án Rarible Protocol và Rarible

Rarible Protocol là gì? 

Rarible Multichain Protocol – là một bộ công cụ phi tập trung giúp đơn giản hóa cách các nhà phát triển có thể làm việc với NFT. Giao thức xây dựng một lớp trừu tượng cho một số blockchain và cô lập nhà phát triển khỏi các chi tiết cụ thể của họ bằng Multichain SDK.

Các dự án hoạt động trên giao thức:

RaribleReaction$CocoNFTDAOhausMintGateOwnerfyCyberFootiumNFPVertexMintdropZerionGeniesLawyerd and BlockEx.

Có khá nhiều dự án mình sẽ đề cập sau, trong bài viết này mình sẽ sơ lược qua Rarible. 

Liên kết Rarible Protocol: 
Trang web: https://rari.foundation/
Discord: https://discord.gg/rarifoundation
Twitter: https://twitter.com/rarifoundation

Rarible (RARI) là gì?

Rarible, có thể hiểu nó là một thị trường NFT hoạt động trên nhiều chain với token quản trị là $RARI.

Token RARI với tổng cung là 25,000,000 

-30% Investors và team 
-10% Airdrop 
    +2% – người dùng Rarible 
    +8% – tất cả người nắm giữ NFT 
-60% Thị trường khai thác
Dành cho những người tham gia tích cực trên nền tảng(còn được gọi là Khai thác Thanh khoản Thị trường)

Vào chủ nhật hàng tuần, 75,000 token được phân phối cho tất cả những người đã thực hiện mua bán trên Rarible trong tuần. Cả người mua và người bán sẽ nhận với tỉ lên 50/50 số tiền được phân phối.

Lưu ý: Rarible có quyền thay đổi quy trình khai thác thanh khoản thị trường để tránh những cuộc tấn công vào Rarible.

Rarible DAO

Đây là mục tiêu cuối cùng của dự án là Tổ chức tự trị phi tập trung(DAO), nơi mọi quyền quyết định sẽ thuộc về người dùng nền tảng.

Những nhà sưu tầm NFT hoặc nhà sáng tạo có thể bỏ phiếu cho nhiều nâng cấp và quyết định cách mà nền tảng sẽ phát triển. 

Holders RARI có thể gửi và bỏ phiếu cho các đề xuất về:
• Phí giao dịch của Rarible
• Các tính năng mới của Rarible sẽ được nhóm của chúng tôi phát triển hoặc triển khai
• Việc sử dụng RARI để phân cấp hơn nữa việc quản trị và phát triển Rarible

$RARI có làm gì? 
  • $RARI hiện tại có thể lock để nhận veRARI, mỗi veRARI tượng trưng 1 phiếu bầu trên nền tảng

Rarible 2 ?

Tiếp nối thành công Rarible cho ra mắt Rarible 2 với nhiều nâng cấp: 

-Phần thưởng danh sách-Phần thưởng mua hàng- Phần thưởng còn hàng-Danh sách tổng hợp -Tính năng mua hàng & mua nhiều
-Khá nhiều hơn nữa!

Cùng nhau đón chờ những cập nhật mới từ Rarible: 

Trang web: https://rarible.com/
Discord: http://discord.gg/rarible
Twitter: https://twitter.com/rarible
Instagram: http://instagram.com/rarible 

Table of Contents

You might also like...