Related Posts

Polygon công bố Hardfork

 Polygon công bố Hardfork và tiết lộ kế hoạch triển khai trên chuỗi PoS của mình vào ngày 17 tháng 1 năm 2023. Đây là thông tin tốt đối với các đội ngũ phát triển và tăng trải nghiệm người dùng trên Polygon

 

Polygon cho biết thông tin về đợt hardfork sắp tới nhằm mục đích nâng cấp hiệu suất mạng lưới hạn chế các đợt tăng đột biến gas (gas spike) và loại bỏ các hoạt động tái cấu trúc hệ thống.

Mạng lưới Polygon khi nhu cầu hoạt động trên mạng cao đột biến dẫn đến tình trạng phí gas tăng theo cấp số nhân. Mặc dù phí gas cao hơn phản ánh sự tích cực hoạt động trên mạng lưới nhưng hiện tượng “gas spike” được coi là một điều bất thường trong cơ chế hoạt động của mạng lưới.

Để giải quyết vấn đề này, Polygon cho biết rằng hardfork được sẽ tăng gấp đôi “BaseFeeChangeDenominator” từ 8 lên 16, giúp giảm tỷ lệ thay đổi đối với phí gas cơ bản từ 12,5% xuống 6,25%. 

Hardfork sẽ giảm “Sprint Length” của mạng từ “64 blocks xuống còn 16 blocks” cho phép “tạo các blocks mới trong vòng 32 giây” so với thời gian tạo khối hiện tại là 128 giây.

Với bản nâng cấp này, người dùng vẫn nên lường trước việc tăng phí gas trong quá trình hoạt động trên chuỗi tăng lên. Tuy nhiên, sự biến động mạnh của phí gas sẽ chỉ không còn xảy ra.

Table of Contents

You might also like...