Related Posts

Kaiko – Một công ty về dữ liệu crypto raise được $53M do Revaia dẫn đầu

Công ty dữ liệu tiền điện tử Kaiko đã thu được 53 triệu đô la tiền tài trợ mới ngay cả khi các nhà đầu tư mạo hiểm thắt chặt hầu bao của họ.

Eight Roads đã dẫn đầu đợt huy động vốn Series B, được công bố trong một tuyên bố ngày hôm nay, với Revaia tham gia cùng với các nhà đầu tư hiện tại Alven, Point9, Anthemis và Underscore.

Kaiko sẽ sử dụng số tiền tài trợ để mở rộng ra toàn cầu. Nó hiện có văn phòng tại Paris, London, New York và Singapore.

Giám đốc điều hành Ambre Soubiran cho biết trong tuyên bố: “Ngành công nghiệp blockchain đã nhận được sự quan tâm to lớn của thể chế và cùng với nó, nhu cầu về dữ liệu chất lượng cao chưa bao giờ lớn hơn thế”.

Kaiko được thành lập vào năm 2014 và cung cấp dữ liệu thị trường cho các nhà đầu tư tổ chức, giải pháp danh mục đầu tư, tỷ giá và chỉ số, dịch vụ định giá, dữ liệu DeFi và nghiên cứu, theo thông báo của hãng.

Table of Contents

You might also like...