AMA Recap: BC Blue Sky Ventures & DMEX

On November 12th, 2021, our community had a chance to Mr. Rufus Jiang – CTO Of DMEX to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of DMEX – is a decentralized mining power financial service platform utilizing DAO and smart contract to provide innovative DeFi and NFT products. 🗓Time:8

AMA Recap: BC Blue Sky Ventures & Hodlnaut

On August 10th 2021, our community had a chance to Mr. Goh – Social Media Manager Of Hodlnaut to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of Hodlnaut – A Singapore-based Fintech firm. 🗓Time: 12:00 PM UTC / 19:00 PM UTC +7 Wednesday, November 10th, 2021 🏠Venue: https://t.me/BCBlueSkyVentures 🎁Reward:

AMA BC Blue Sky Ventures & Wizardium

On August 8th 2021, our community had a chance to Arch – Community Lead to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of Wizardium – Amazing blockchain game with magic NFT heroes 🧙‍♂️ Play 🎮 to Earn 💰 Binance Smart Chain 🪄 🧙‍♂️🦄🧙Follow us and don’t miss all

🔔Recap AMA BC Blue Sky Ventures & Waterfall

On September 2021, our community had a chance to Tom – Project Lead Of Waterfall to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of Waterfall – is one of the first platforms to deliver original tranching methodology to defi. Starting with BSC and extending to other chains later. 🗓Time: 13:00 PM UTC

RECAP: 🔔 AMA BC Blue Sky Ventures & Meowswap 🔔

On September 2021, our community had a chance to Mr. Vico – CM Of Meowswap to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of Meowswap – is the next leading decentralized exchange (DEX) on Binance Smart Chain, Polygon and Solana focused on offering premier trading experience Time: 13:00

PayPal hoàn thành triển khai giao dịch tiền điện tử cho khách hàng ở Vương quốc Anh

PayPal đã chính thức thông báo vào ngày 17 tháng 9 rằng tất cả các khách hàng đủ điều kiện ở Vương quốc Anh hiện có thể mua, giữ và bán tiền điện tử bằng tài khoản PayPal của họ. Khách hàng có thể giao dịch bốn loại tiền điện tử chính: Bitcoin ( BTCS ), Ether ( ETH ),

Recap: AMA BC Blue Sky Ventures & Hyperpay

On September 13rd 2021, our community had a chance to welcome Maya – Community Partner Of Hyperpay   to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of HyperPay – the world’s first four-in-one digital asset wallet, innovatively integrating off-chain wallet, on-chain wallet, shared wallet, and hardware wallet. HyperMate Pro

BC Blue Sky Ventures With Starmon: AMA Recap

On August 31th 2021, our community had a chance to welcome Francis – Game Designer Of Starmon to join in an AMA to give fruitful information about the key features and roadmap of Starmon is an online role-playing game with integrated blockchain technology. Time: 13:00 PM UTC / 20:00 PM UTC +7, Tuesday, August 31th, 2021 Venue: https://t.me/bcblueskyventures

Đội ngũ 37 nhân viên của OpenSea hiện đang xử lý 98% khối lượng NFT kết hợp

Nate Chastain, Trưởng bộ phận Sản phẩm của OpenSea đã đăng một lời kêu cứu, tiết lộ rằng thị trường phổ biến hiện chỉ bao gồm 37 người mặc dù hiện đang xử lý 98% tổng số lượng NFT. Thị trường token không khả dụng lớn nhất thế giới, OpenSea, đang rất cần nhân viên