Related Posts

Binance thừa nhận trộn tiền của người dùng với tài sản thế chấp B-Token vì “nhầm lẫn”

Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance thừa nhận đã lưu trữ nhầm token dự trữ và tiền của người dùng trong cùng một ví, theo Bloomberg bài báo cáo.

Dự trữ cho gần một nửa trong số 94 mã thông báo do Binance phát hành, được gọi là ‘B-Tokens’, được lưu trữ trong một ví duy nhất có tên là “Binance 8”, theo thông báo của nó trang mạng. Cái ví chứa đựng nhiều tài sản dự trữ hơn yêu cầu làm tài sản thế chấp cho B-Tokens đã phát hành.

Chẳng hạn, Binance 8 đã dự trữ gần 22.700% cho OGN của OriginToken, kể từ ngày 23 tháng 1. Điều này cho thấy ví cũng chứa tài sản của người dùng trên sàn giao dịch.

Binance phát hành phiên bản Ethereum (ETH), USD của riêng mình Coin (USDC) và các loại tiền điện tử khác để làm cho chúng có thể sử dụng được trên các chuỗi khối khác như BNB Clever Chain. Các mã thông báo được chốt trên Binance này được gọi là B-Tokens và được cho là được hỗ trợ bởi dự trữ 1:1 của các loại tiền tệ mà chúng dựa trên.

Việc kết hợp tài sản thế chấp B-Token với tài sản của khách hàng là trái ngược với chính Binance hướng dẫn. Người phát ngôn của Binance nói với Bloomberg:

“’Binance 8′ là một ví lạnh trao đổi. Tài sản thế chấp trước đây đã được chuyển vào ví này do nhầm lẫn và được tham chiếu tương ứng trên trang Bằng chứng thế chấp B-Token.

Binance đã nhận thức được sai sót này và đang trong quá trình chuyển các tài sản này sang các ví thế chấp chuyên dụng.”

Việc kết hợp tài sản thế chấp B-Token với tiền của người dùng gây khó khăn cho việc xác định liệu Binance có đủ dự trữ để hỗ trợ B-Token mà nó đã phát hành hay không.

Người phát ngôn của Binance nói rằng Binance đã đảm bảo rằng tất cả tài sản của người dùng do sàn giao dịch nắm giữ luôn được “hỗ trợ 1:1”. Người phát ngôn đã gọi “lỗi” nói trên là do “sự giám sát hoạt động trong lịch sử”, nhưng không xác nhận thời điểm xác định vấn đề.

Theo Bloomberg, Binance đã đúc hơn 539 triệu đô la trong số 41 B-Token có tài sản thế chấp nằm trong ví Binance 8. Binance 8 hiện đang nắm giữ 1,8 tỷ đô la tài sản liên quan đến B-Token trong khi tổng cộng, nó có hơn 16,5 tỷ đô la tài sản tiền điện tử khác nhau, theo báo cáo.

Table of Contents

You might also like...