Related Posts

Attrace (ATTR) là gì? Sơ lược về dự án Attrace

Attrace là gì?

Attrace là một Referral Protocol không đáng tin cậy cho web3. Nó cho phép tiếp thị truyền miệng cho tất cả các tài sản trên toàn thế giới blockchain. Giao thức có thể kết nối phạm vi tiếp cận (liên kết giới thiệu) thông qua bất kỳ kênh xã hội nào, cross chain, web2 / web3 và Metaverse với hoạt động trên chuỗi thực sự (ví dụ: Mua và Giữ tiền điện tử). Nó kết nối các cộng đồng trên các blockchain và nền tảng khác nhau trong một hệ sinh thái duy nhất và mở khóa phần thưởng dựa trên giá trị thực sự được gia tăng của chúng cho một dự án.

Attrace Token

$ATTR là một token gốc của Attrace Referral Network. Nó là một token tiện ích và quản trị, cung cấp cho chủ sở hữu token quyền tham gia vào mạng, quản lý mạng và kiếm phần thưởng mã thông báo bằng cách staking.

Token info

Ticker: $ATTR

Token Type: ERC20

Launch Date: 23 June 2021

Exchanges: Uniswap, SushiSwap, DFYN (Bittrex TBA)

Total Supply: 1.000.000.000 $ATTR

Circulating Supply: 120.000.000 $ATTR

Contract Address: 0x44e2deC86B9F0e0266E9AA66e10323A2bd69CF9A

Phân bổ token

Roadmap

2022

 •  Ứng dụng trang trại giới thiệu đi vào hoạt động
 •  Trang trại nhiều mã thông báo được giới thiệu
 •  Trang trại giới thiệu Attrace
 •  Trang trại giới thiệu NFT
 •  SDK để tích hợp giao diện người dùng với các đối tác
 •  Tham khảo Farm for Airdrop
 •  Phát hiện gian lận danh tính
 •  Hồ sơ nhà quảng cáo và danh tiếng
 •  Các trang trại giới thiệu trên các chuỗi EVM khác (tức là BSC, Polygon)
 •  Giới thiệu chuỗi chéo
 •  Mạng Oracle công cộng
 •  Đặt cược với Oracles

Roadmap của Attrace sẽ được liên tục cập nhật

Đội ngũ xây dựng dự án

Nhóm Attrace có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực FinTech, Tiếp thị liên kết và khởi nghiệp ở Bắc Âu, có nền tảng vững chắc về các công ty tài chính blue-chip quốc tế và đã phát triển một giải pháp blockchain tùy chỉnh hiệu suất cao cụ thể từ đầu trong ba năm qua.

Partners

 

Đối với tất cả các câu hỏi vẫn chưa được giải đáp, các bạn cứ thoải mái tìm kiếm thêm thông tin hoặc hỏi trực tiếp qua các liên kết được cung cấp bên dưới:
💠 WEBSITE: https://attrace.com
💠 NETWORK: https://attrace.network
💠 TELEGRAM: https://t.me/attrace
💠 DISCORD: https://discord.com/invite/WSX2RufvbV
💠 TWITTER: https://twitter.com/AttraceNetwork
💠 MEDIUM: https://attrace.medium.com

Table of Contents

You might also like...